Home Списання основних засоб в бланк 2012


Списання основних засоб в бланк 2012


До цього часу в Україні єдиних вимог щодо порядку списання не було. А щодо коштів, які отримуються установами від продажу чи демонтажу основних засобів крім будівель і споруд , то вони, згідно з Типовою інструкцією, залишаються у розпорядженні установи з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів того ж призначення. Цю Типову інструкцію розроблено з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання основних засобів установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, тобто дія цієї Інструкції поширена на всі бюджетні установи. При передачі установи з підпорядкування одного державного органу в підпорядкування другого всі необоротні активи передаються безоплатно, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Це зумовлено насамперед великим переліком різноманітних видів необоротних активів, які використовуються лише в бюджетній сфері спеціальне обладнання, інвентар тощо. Гиперссылка должна быть размещена в первом или втором абзаце материала. Зазначені повноваження, які надані постійно діючій комісії, потребують відповідального ставлення її членів, адже від результатів їх роботи залежить правильність списання та подальше використання списаних необоротних активів. Відповідно до Положення про порядок передачі державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26. За наявності відомчих або централізованих пунктів зі збирання і демонтажу техніки, апаратури, приладів та інших виробів останні здаються без демонтажу, цілим комплексом. На сьогодні застосовують: "Акт про списання основних засобів" типова форма ОЗ-3 бюджет , "Акт про списання автотранспортних засобів" типова форма ОЗ-4 бюджет , "Акт про списання вилученої з бібліотеки літератури" типова форма ОЗ-5 бюджет. Типова форма N ОЗ-3 бюджет Довідкова інформація Головне управління Державного казначейства України Держкомстат, наказ від 02. Які ж завдання ставляться перед постійно діючою комісією установи? А саме: для визначення непридатності необоротних активів і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих активів наказом керівника установи щороку створюється постійно діюча комісія, до складу якої входять: керівник або його заступник голова комісії ; головний бухгалтер або його заступник в установах і організаціях, в яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ; керівники груп обліку в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності; особа, на яку покладено відповідальність за збереження необоротних активів; інші посадові особи на розсуд керівника установи. Знову ж таки відповідь знаходимо в цих же інструкціях. Разом з цим, нині є чинними й галузеві інструкції міністерств і відомств щодо порядку списання основних засобів. Слід зауважити, що в актах на списання зазначаються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата його отримання установою, первісна вартість, сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів тощо, а також детально вказуються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення. У цьому разі до складу комісії входить відповідний спеціаліст даної установи. За результатами обстеження комісія складає акти на списання основних засобів за встановленими формами. Порядок списання та документування операцій Спробуємо поєднати вищевказані інструктивні матеріали і запропонувати уніфікований порядок списання основних засобів і інших нематеріальних активів, який діє на сьогодні. Списання основних засобів з балансів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від їх вартості. Це насамперед стосується спеціального обладнання військових частин. Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняється.


Типова інструкція, затверджена Держказначейством, уніфікує вимоги щодо порядку списання основних засобів для всіх бюджетних установ.


А Інструкція з обліку основних засобів та інших нематеріальних активів деякою мірою дублює основні вимоги Типової інструкції зі списання основних засобів. Акти затверджуються керівником підприємства. Списання основних засобів з балансів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від їх вартості. Необхідно також врахувати і порядок списання основних засобів, а саме: а з балансів бюджетних установ, які утримуються за рахунок державного бюджету: - вартістю за одиницю в розмірі до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу керівника установи; - вартістю за одиницю в розмірі від 150 неоподатковуваних мінімумів до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу вищестоящої організації; - вартістю за одиницю в розмірі понад 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади; б з балансів бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів: - вартістю за одиницю в розмірі до 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - керівниками установи, які є розпорядниками коштів; - вартістю за одиницю в розмірі від 75 неоподатковуваних мінімумів до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу вищестоящої установи; - вартістю за одиницю в розмірі понад 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - з дозволу місцевої державної адміністрації. Слід зауважити, що в актах на списання зазначаються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата його отримання установою, первісна вартість, сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів тощо, а також детально вказуються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення. Зазначені повноваження, які надані постійно діючій комісії, потребують відповідального ставлення її членів, адже від результатів їх роботи залежить правильність списання та подальше використання списаних необоротних активів. Продаж основних засобів Щодо продажу основних засобів у тому числі повністю зношених бюджетним установам, то слід врахувати, що будь-який продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі, при цьому продаж основних засобів, вартість яких перевищує розмір 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проводиться за умови обов'язкового погодження з органами, уповноваженими розпоряджатися цим майном. Знову ж таки відповідь знаходимо в цих же інструкціях. При этом обязательной является ссылка на "ЛІГА:ЗАКОН" как источник информации, а для Интернет-ресурсов — ещё и прямая гиперссылка на текст материала, не закрытая от индексации поисковыми системами. Однак, на нашу думку, для уникнення непорозумінь і різного роду догадок з боку контролюючих органів доцільніше скористатися послугами незалежних спеціалістів.

Related queries:
-> уроки вязания спицами как связать шарф видео
Продаж основних засобів Щодо продажу основних засобів у тому числі повністю зношених бюджетним установам, то слід врахувати, що будь-який продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі, при цьому продаж основних засобів, вартість яких перевищує розмір 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, проводиться за умови обов'язкового погодження з органами, уповноваженими розпоряджатися цим майном.
-> сочинение тему я готовлю домашнее задание
Знову ж таки відповідь знаходимо в цих же інструкціях.
-> телевизоры samsung cw5061x инструкция
Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів, а також зруйновані часом.
-> д у д ясли группа по физкультуре конспекты
За результатами обстеження комісія складає акти на списання основних засобів за встановленими формами.
-> ответы на ент биология 2010 года
Адже списаний об'єкт можна продати, подарувати, використати окремі придатні вузли та комплектуючі.
->SitemapСписання основних засоб в бланк 2012:

Rating: 97 / 100

Overall: 56 Rates